Autor: <span>Suport Laboratorulfoto.ro</span>

14 nov.

Politica de confidențialitate – GDPR

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR

Știm cât este de important ca datele dumneavoastră să fie
păstrate în siguranță. Vă asigurăm că pentru noi păstrarea datelor Dvs este la fel de importantă ca și pentru Dvs.  În rândurile de mai jos găsiți informații despre ce fel de date colectăm, folosim și păstrăm în legătură cu vizita Dvs. pe siteul nostru, contul Dvs și comenzile plasate de Dvs., despre drepturile Dvs. și despre durata păstrării acestor date.

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea  comercială Grafitti Albums SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12610/2010, având cod fiscal RO27841676, cu adresa sediului social în Bucuresti, Calea Rahovei 266-268, Sector 5 , operatorul magazinului on-line www.laboratorulfoto.ro, declară că toate datele personale (mai departe, „date”) sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. SC Grafitti Albums SRL a luat cunoștință despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulamentul”) și în special de obligațiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal.
Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul acestor Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal („Principii”), dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră și cum le folosim în continuare.

 • Definiții

Conform Regulamentului, părțile agreează următoarele definiții:

 • „Date cu caracter personal”: desemnează orice informatii (orice suită de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoană fizică identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Operator”: desemneaza SC GRAFITTI ALBUMS SRL., care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • „Prelucrarea datelor cu caracter personal”:
  desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora

2.   Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

2.1.  Categorii de date cu caracter personal
În cazul în care cumpărați de la noi, colectăm:

 • Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon și detaliile bancare privind facturarea
 • Datele care apar pe durata existenței contractului – produsele achiziționate
 • Adresa alternativă de expediție, în cazul în care doriți un asemenea serviciu
 • În cazul în care optați pentru facturarea pe firmă, datele referitoare la compania indicată necesare emiterii facturii fiscale, conform reglementărilor în vigoare.

Dacă sunteți membru cu cont , colectăm:

 • Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon, datele bancare privind facturarea.
 • Datele de autentificare. Numele de utilizator și parola. Parola Dvs nu este  accesibilă pentru operatorii noștri.
 • Alte date cu caracter personal necesare pentru desfășurarea de promotii, acordarea de premii sau cadouri, cu acceptul Dvs. ( exemplu data de naștere)

Dacă vă abonați la mesajele noastre de marketing, colectăm:

 • Numele și datele de contact – adresa de e-mail și prenumele.

În plus, procesăm următoarele date personale:

 • Detalii din mesajele dintre Laboratorulfoto.ro și client

2.2.  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Furnizarea de servicii şi îmbunătățirea acestora.
  Pentru a putea presta și îmbunătăți serviciile oferite spre satisfacția dvs., procesăm datele dvs. personale. Mai exact, acestea includ:
  • Procesarea comenzilor de produse sau servicii,
   comandate fie prin pagina noastră Web www.laboratorulfoto.ro, fie prin linia telefonică pentru clienți, fie prin pagina laboratorulfoto.ro din site-urile de socializare (facebook, instagram). Aici, motivul juridic este că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare, iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile).
  • Notificarea privind disponibilitatea produselor. În cazul în care solicitați monitorizarea disponibilității unui articol, procesăm datele dvs. personale pe baza acordului dvs.
  • Serviciul de asistență clienți. Pentru a oferi servicii clienților şi a elimina eventualele probleme înexecutarea contractului de vânzare procesăm datele personale în baza necesității respectării acestor contracte.
  • Comunicarea. Utilizăm datele colectate în scopul comunicării cu dvs. într-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a vă reaminti că aveți produse în coșul de cumpărături on-line, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare, dacă este cazul sau pentru a vă anunța că trebuie să acționați pentru a vă menține contul în stare activă.
 • Protecție, securitate și soluționarea disputelor.
  Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre, pe baza interesului legitim.
 • Oferte de marketing Newsletter
  • Scrisoarea informativă trimisă prin e-mail (comunicări comerciale)
   • Vă trimitem comunicări comerciale referitoare la  ofertele actuale si reducerile noastre. Aveți întotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail. Pentru dezabonare, puteți contacta, de asemenea, direct serviciul nostru clienți sau prin email la adresa suport@laboratorulfoto.ro
   • În cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu vom mai utiliza datele dvs. electronice de contact în aceste scopuri. Vom reîncepe utilizarea acestora doar dacă vă înscrieți sau dacă le solicitați în mod expres.
  • Aveți dreptul să obiectați oricând şi gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui document.

2.3.  Transferul datelor personale către terți
Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat în prealabil acordul.

 • a) companiilor emitente de carduri de credit, furnizorilor de servicii de plată pentru procesarea plăților și băncilor, pe baza comenzii dvs., în vederea executării  contractului de vânzare
 • b) companiilor de transport, în scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate de dvs. și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului
 • c) terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dvs.;
 • d) autorităților publice (de exemplu, Poliției)

3.   Contul clientului și cumpărarea fără înregistrare

 • a) Atunci cand alegeti sa  creati un cont de client, care este protejat cu o parolă. În contul dvs. de client aveți acces la propriile date, inclusiv la editarea acestora, puteți consulta datele privind comenzile finalizate și cele incomplete și puteți modifica trimiterea buletinelor informative. Prin intermediul contului de client, puteți gestiona atât datele cu caracter personal, cât și expedierea buletinelor informative.
 • b) Datorită legilor specifice dar și nevoii de a avea o comunicare permanentă cu Dvs pe timpul executării comenzilor, nu este posibilă deocamdată plasarea unei comenzi fără a avea un cont pe site.

4.   Securitatea datelor cu caracter personal și durata stocării acestora

4.1.  Securitatea datelor personale

 • a) Datele dumneavoastră se transmit în formă criptată. Vom folosi sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.
 • b) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • c) Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 • d) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • e) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
 • f) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
 • g) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
 • h) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
 • i) Operatorul se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
 • j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii, furnizorii de servicii de transport) care prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
 • k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.
 • l) Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. În acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii dvs. în contul de client, să închideți întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosiți computerul în comun cu alți utilizatori. Laboratorulfoto.ro nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către Laboratorulfoto.ro.

4.2.  Timpul de procesare
Procesăm și stocăm datele cu caracter personal

 • pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii, a perioadei de garanție şi a duratei medii de viata a produsului
 • pe durata existenței contului de client in site www.laboratorulfoto.ro
 • pe durata cât laboratorulfoto.ro, în calitate de administrator, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de SC Grafitti Albums SRL, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.
 • Acordul pentru notificarea privind disponibilitatea mărfurilor rămâne în vigoare pe termenul disponibilității informațiilor trimise sau până la revocarea acestuia.
 • Acordul privind ofertele de marketing este valabil până la revocarea acestuia

În celelalte cazuri, timpul de procesare decurge din scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor personale.

5.   Drepturile tale ca persoana vizata

 • Dreptul la informare si acces -(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
  a) scopurile prelucrării;
  b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
  c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
  d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
  g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
  h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  (2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
  (3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
  (4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
 • Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
  c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
  d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
  f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
  (2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
  (3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
  a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
  b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
  c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
  d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
  e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 • Dreptul la restrictionare – (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
  a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
  d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  (2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
  (3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
 • Dreptul de a-ti retrage consimtamantul – consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care te privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului tau
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – ai dreptul sa soliciti si sa obtii restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc, in anumite circumstante, precum (i) contesti exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele tale au fost prelucrate ilegal si te opui stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 • Dreptul la plangere – Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs., am prefera să ne contactați prima oară pe  noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

6. Actualizari la politica de confidentialitate

 • Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci când intervin modificări în urma prestării de servicii sau în legislație. Dacă vom dori să folosim datele dvs. personale într-un mod nou, pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și pentru a vă solicita acordul în acest sens.
 • Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.
Politică aprobată în data de:25/05/2018
Versiunea documentului:1.0

7.   Contactați-ne

Dacă aveți orice fel de întrebări, comentarii și cereri cu privire la aceste Principii, contactați-ne în scris la adresa  SC Grafitti Albums SRL, Bucuresti, Calea  Rahovei 266-268, Sector 5.